רשות המחקר באוניברסיטת בר אילן פועלת לקידום החדשנות המחקרית והמצוינות . הרשות תומכת בחוקרי האוניברסיטה הנמצאים בחזית האקדמית והמחקרית בישראל ובעולם. צוות רשות המחקר מורכב מאנשי מקצוע מיומנים מתחומים שונים ומטרתו ללוות את החוקרים לכל אורך שלבי המענקים, החל משלב הגשת הצעת המחקר ועד לניהול התקציבי של המענק שהתקבלו. רשות המחקר משמשת איש קשר בין החוקרים לבין גורמי מימון, מוסדות שונים עמם יש שיתופי פעולה ויחידות אחרות בקמפוס.

 

זה הזמן לאמץ גראנט

בכותרות

חדשות