הינך נמצא כאן

בית הספר ללימודי יסוד ביהדות

ראש המחלקה פרופ. באומל-שוורץ יהודית
משרד ראש המחלקה

טלפון: 

972-3-5318361

בית הספר ללימודי יסוד ביהדות שם כמטרה להקנות לתלמידי האוניברסיטה,כמעט כולם, ידע בסיסי בתחומים מרכזיים במדעי היהדות על ידי לימוד קורסים אקדמיים. הקורסים מתקיימים בתלמוד ותורה שבע"פ, בתנ"ך, בתלדות ישראל ובמחשבת ישראל. בנוסף לקורסים הפרונטליים הרגילים, יש גם מערך של קורסים בלימוד עצמי וגם קורסים מתוקשבים. בית הספר שואף להעשיר את החיים האינטלקטואליים של התלמיד/ה ולהרחיב את האופקים על ידי הוראת קורסים אקדמיים במדעי היהדות ובכך גם לתרום לעיצוב הזהות האינטלקטואלית של התלמיד/ה.

 

mailchimp list id: 

187b8db4f8

פקולטה

שם דירוג אקדמי
ארליך דרור
טלפון: 03-5317502
מורה בכיר
באומל-שוורץ יהודית
פרופסור מן המניין
טלבי חיים
טלפון: 03-5317702
פקס: 03.535.1233
מורה
יפה דן
טלפון: 03.5318361
מורה בכיר
כהן עמיחי
טלפון: 03-5318361
מורה
סיידלר איילת
טלפון: 03-5318361
מורה
פריאל יוסף
טלפון: 03-5318361
מורה
שמעון צבי
טלפון: 03.5318361
מורה
שפיגל בעז
טלפון: 03-5318361
מורה
Icon for xls export