שאלות נפוצות

בחר קטגוריה
 • אילו קרנות מחקר עומדות לרשותי כחוקר צעיר באוניברסיטה?

  לרשות המחקר יש ניסיון נרחב בהתאמת מענקי מחקר לתחומי מחקר, לכן אנו ממליצים לכל חוקרי בר-אילן, ובעיקר לחוקרים הצעירים, לקיים פגישת ייעוץ ברשות המחקר. בפגישה זו נציג בפניכם קרנות מחקר וגופי מימון אפשריים, ונסייע לכם לפתח את תכנית המחקר שלכם לשנים הקרובות.

  לרשות המחקר יש ניסיון נרחב בהתאמת מענקי מחקר לתחומי מחקר, לכן אנו ממליצים לכל חוקרי בר-אילן, ובעיקר לחוקרים הצעירים, לקיים פגישת ייעוץ ברשות המחקר. בפגישה זו נציג בפניכם קרנות מחקר וגופי מימון אפשריים, ונסייע לכם לפתח את תכנית המחקר שלכם לשנים הקרובות.
 • אני מקבל מספר רב של קולות קוראים, שאינם מתאימים כלל לתחום המחקר שלי. מה עליי לעשות?

  דליית הקולות הקוראים הרלוונטיים עבור החוקרים מתבססת על מילות המפתח שמאפיין החוקר. אם חלק מהקולות הקוראים המתקבלים אינו מתאים לתחומי המחקר שלכם, עליכם לבחור מילות מפתח מדויקות יותר. אנא פנו למדור ההגשות ברשות המחקר כדי לקבל סיוע בהגדרת מילות המפתח על-פי תחומי מחקרכם.

  דליית הקולות הקוראים הרלוונטיים עבור החוקרים מתבססת על מילות המפתח שמאפיין החוקר. אם חלק מהקולות הקוראים המתקבלים אינו מתאים לתחומי המחקר שלכם, עליכם לבחור מילות מפתח מדויקות יותר. אנא פנו למדור ההגשות ברשות המחקר כדי לקבל סיוע בהגדרת מילות המפתח על-פי תחומי מחקרכם.
 • האם יש לרשות המחקר גישה לקרנות המספקות מענקים למחקרים במדעי הרוח והחברה?

  כן. רשות המחקר מנהלת מאגר עשיר ומגוון של מענקי מחקר לאומיים ובינלאומיים ודואגת להעשיר מאגר זה כל הזמן. אנו מזמינים את החוקרים במדעי הרוח והחברה לקבל מידע אודות מענקי מחקר באתר האינטרנט או לפנות אל צוות מדור ההגשות ברשות המחקר.

  כן. רשות המחקר מנהלת מאגר עשיר ומגוון של מענקי מחקר לאומיים ובינלאומיים ודואגת להעשיר מאגר זה כל הזמן. אנו מזמינים את החוקרים במדעי הרוח והחברה לקבל מידע אודות מענקי מחקר באתר האינטרנט או לפנות אל צוות מדור ההגשות ברשות המחקר.
 • היכן אוכל לקבל מידע נוסף אודות מענקים של המדען הראשי?

  רשות המחקר מנהלת מאגר עשיר ומגוון של מענקי מחקר לאומיים ובינלאומיים ושל  רשימת המענקים שמציע המדען הראשי. אנו מזמינים את החוקרים להשיג מידע אודות מענקי מחקר באתר האינטרנט או לפנות אל מדור ההגשות ברשות המחקר.

  רשות המחקר מנהלת מאגר עשיר ומגוון של מענקי מחקר לאומיים ובינלאומיים ושל  רשימת המענקים שמציע המדען הראשי. אנו מזמינים את החוקרים להשיג מידע אודות מענקי מחקר באתר האינטרנט או לפנות אל מדור ההגשות ברשות המחקר.
 • היכן אוכל למצוא מידע נוסף אודות מענקים של האיחוד האירופי?

  יחידת מו"פ האיחוד האירופי מנהלת קשר ישיר ושוטף עם גורמי מפתח באיחוד האירופי ומעדכנת את המידע בכל הנוגע לתוכניות HORIZON 2020. אנו מזמינים את החוקרים לחפש מידע אודות מענקי מחקר של האיחוד האירופי באתר האינטרנט או לפנות לעזרת צוות יחידת מו"פ האיחוד האירופי.

  יחידת מו"פ האיחוד האירופי מנהלת קשר ישיר ושוטף עם גורמי מפתח באיחוד האירופי ומעדכנת את המידע בכל הנוגע לתוכניות HORIZON 2020. אנו מזמינים את החוקרים לחפש מידע אודות מענקי מחקר של האיחוד האירופי באתר האינטרנט או לפנות לעזרת צוות יחידת מו"פ האיחוד האירופי.
 • כיצד אקים מאגד (קונסורציום), שישתתף בתכניות האיחוד האירופי או כיצד אצטרף למאגד כזה?

  לצוות יחידת מחקר ופיתוח (מו"פ) האיחוד האירופי ברשות המחקר ניסיון עשיר ביצירת מאגדים ובהגשות של בקשות לתכניות Horizon 2020.

  צוות היחידה יספק לכם את כל הכלים הדרושים להשתתפות בתוכניותHorizon 2020.

  לצוות יחידת מחקר ופיתוח (מו"פ) האיחוד האירופי ברשות המחקר ניסיון עשיר ביצירת מאגדים ובהגשות של בקשות לתכניות Horizon 2020.

  צוות היחידה יספק לכם את כל הכלים הדרושים להשתתפות בתוכניותHorizon 2020.

 • האם אפשר להגיש מספר בקשות למענקי מחקר במקביל עבור מחקר ספציפי אחד?

  כיוון שלא כל גופי המימון מאפשרים הגשות מקבילות של בקשות מענק להצעת מחקר אחת, אנו מזמינים את החוקרים בבר-אילן לפנות לצוות מדור ההגשות של רשות המחקר לבירור סוגיה זו באופן ספציפי.

  כיוון שלא כל גופי המימון מאפשרים הגשות מקבילות של בקשות מענק להצעת מחקר אחת, אנו מזמינים את החוקרים בבר-אילן לפנות לצוות מדור ההגשות של רשות המחקר לבירור סוגיה זו באופן ספציפי.
 • באילו מקרים דרושים בקרה מיוחדת או אישורי מחקר מיוחדים?

  בקרה מיוחדת נדרשת במחקרים ש:

  • משתמשים בהם בנבדקים אנושיים.
  • משתמשים בהם בבעלי חיים.
  • משתמשים בהם בדנ"א משוחבר.
  • משתמשים בהם בחומרים רדיואקטיביים.
  • מכילים התחייבויות בינלאומיות.
    למידע נוסף, אנא בקרו בעמוד "נהלים והנחיות למחקר" באתר רשות המחקר.   בכל שאלה בנושאים אלה ניתן לפנות למר אלון נוסבאום, האחראי על "נאותות מחקרית" ברשות המחקר. Alon.Nusbaum@biu.ac.il

  בקרה מיוחדת נדרשת במחקרים ש:
  • משתמשים בהם בנבדקים אנושיים.
  • משתמשים בהם בבעלי חיים.
  • משתמשים בהם בדנ"א משוחבר.
  • משתמשים בהם בחומרים רדיואקטיביים.
  • מכילים התחייבויות בינלאומיות.
    למידע נוסף, אנא בקרו בעמוד "נהלים והנחיות למחקר" באתר רשות המחקר.   בכל שאלה בנושאים אלה ניתן לפנות למר אלון נוסבאום, האחראי על "נאותות מחקרית" ברשות המחקר. Alon.Nusbaum@biu.ac.il
 • למי עליי לפנות על מנת לקבל שירותי גרפיקה, עריכה או תרגום?

  רשות המחקר, בסיוע של יועצים חיצוניים, מספקת לחוקרים שירותי הגהה, תרגום, עריכה, עיצוב, מיתוג וגרפיקה, בשל החשיבות הרבה שיש לניסוח מדויק, לשפה ברורה ותקנית ולגרפיקה נכונה. אנו מזמינים אתכם לפנות למזכירות הנהלת רשות המחקר כדי לקבל מידע וסיוע בשירותים אלה.

  רשות המחקר, בסיוע של יועצים חיצוניים, מספקת לחוקרים שירותי הגהה, תרגום, עריכה, עיצוב, מיתוג וגרפיקה, בשל החשיבות הרבה שיש לניסוח מדויק, לשפה ברורה ותקנית ולגרפיקה נכונה. אנו מזמינים אתכם לפנות למזכירות הנהלת רשות המחקר כדי לקבל מידע וסיוע בשירותים אלה.
 • מהי האחריות שלי כחוקר ראשי ((PI?

  האחריות העליונה לניהולו המדעי והפיסיקלי של המיזם מוטלת על החוקרים הראשיים (PI). תחת אחריות זו נכללים:

  • ביצוע המחקר בצורה מיטבית;
  • ניהול המיזם במסגרת התקציבית;
  • דיווח לגורם המממן על כל שינוי משמעותי במצב המיזם;
  חוקרים ראשיים (PI) רשאים להאציל את הניהול הפיננסי השוטף לסגל המנהלי שלהם, אולם מוטלת על כתפיהם האחריות לעמידה בדרישות המדיניות של אוניברסיטת בר-אילן, בתקנות הממשלתיות ובדרישות המממן.

  האחריות העליונה לניהולו המדעי והפיסיקלי של המיזם מוטלת על החוקרים הראשיים (PI). תחת אחריות זו נכללים:
  • ביצוע המחקר בצורה מיטבית;
  • ניהול המיזם במסגרת התקציבית;
  • דיווח לגורם המממן על כל שינוי משמעותי במצב המיזם;
  חוקרים ראשיים (PI) רשאים להאציל את הניהול הפיננסי השוטף לסגל המנהלי שלהם, אולם מוטלת על כתפיהם האחריות לעמידה בדרישות המדיניות של אוניברסיטת בר-אילן, בתקנות הממשלתיות ובדרישות המממן.
 • האם רשאי חוקר ראשי לחתום על חוזה בשם אוניברסיטת בר-אילן?

  לא. רשות המחקר מנהלת משא ומתן מטעם אוניברסיטת בר-אילן מול הגוף המממן על כל חוזה-מענק, מוציאה אותו לפועל, וחותמת עליו בשם האוניברסיטה.

  חתימות החוקרים הראשיים דרושות לרשות המחקר לאישור תנאי המענק  (הטופס: "הסכמת חוקר ראשי לתנאי הסכם/חוזה מחקר").

  לא. רשות המחקר מנהלת משא ומתן מטעם אוניברסיטת בר-אילן מול הגוף המממן על כל חוזה-מענק, מוציאה אותו לפועל, וחותמת עליו בשם האוניברסיטה.

  חתימות החוקרים הראשיים דרושות לרשות המחקר לאישור תנאי המענק  (הטופס: "הסכמת חוקר ראשי לתנאי הסכם/חוזה מחקר").

 • קיבלתי תשובה חיובית על זכייה במענק. אל מי עליי לפנות?

  אנו מברכים אותך על זכייתך! אנא עדכן את ראש מדור ההגשות ברשות המחקר באמצעות הדואר האלקטרוני Robert.arnold@biu.ac.il   נתאם עבורך פגישה אישית עם צוות רשות המחקר לקידום התהליך הנחוץ לקבלת המענק ולפתיחת חשבון לתקציב.

  אנו מברכים אותך על זכייתך! אנא עדכן את ראש מדור ההגשות ברשות המחקר באמצעות הדואר האלקטרוני Robert.arnold@biu.ac.il   נתאם עבורך פגישה אישית עם צוות רשות המחקר לקידום התהליך הנחוץ לקבלת המענק ולפתיחת חשבון לתקציב.