נמצאו: 6
 • מדריך לכתיבה יעילה

  צוות רשות המחקר בבר-אילן ריכז מידע נחוץ, וערך עבורכם חוברת הדרכה. החוברת עשויה לשפר בצורה מעשית ויעילה את כישורי הניסוח שלכם בכתיבת בקשות למענקים. מטרת הצוות היא לסייע לכם לזכות במענק הנחוץ להצלחת המחקר.


  הצג PDF
 • (Proof of Concept (POC

  מי שכבר זכו, והם בעלי מענק ERC, זכאים להגיש בקשה למענק. POC מימון POC מאפשר לבעלי מענק ERC לגשר על הפער בין שלב המחקר לבין שלבי המסחור הראשוניים.


  הצג PDF
 • תכנית המחקר האירופית של 2020 HORIZON

  מישראל עד סקנדינביה, כמו בכל מקום אחר שביניהן באירופה ובאגן הים התיכון, תומכת תכנית Horizon 2020 , הן במאגדי מחקר (קונסורציום) והן במחקר אישי, בכל תחומי המחקר המדעי. תכניות אלה כוללות מענקים המיועדים לשילוב מחדש (רה - אינטגרציה) של חברי סגל השבים לארץ; למענקי מחקרים פנים – אירופיים המיועדים לבתר – דוקטורנטים כדי ללמוד בבר אילן, וכן למענקים בינלאומיים לחברי סגל מבר אילן, היוצאים לנהל מחקר ברחבי העולם.


  הצג PDF
 • המדריך לחוקר להגשת ERC

  מדריך המפרט שלב אחר שלב את תהליך ההרשמה: החל מבניית התקציב וכלה באופן הגשת הבקשה בפורטל האיחוד האירופי.


  הצג PDF
 • (European Research Council (ERC

  חוקרי אוניברסיטת בר-אילן מוזמנים להגיש בקשת מענק לתכנית ERC היוקרתית במסגרת Horizon 2020, ששמה את הדגש על מחקר בינתחומי (אינטר-דיסציפלינארי) ועל תחומי מחקר חדשניים, שבהם מוצגים מיזמים בלתי שגרתיים המוגדרים כמיזמים בסיכון גבוה.


  הצג PDF
 • הקרן הלאומית למדע (ISF)

  הקרן הלאומית למדע היא הגוף המרכזי התומך במחקר בסיסי בישראל. מענקי המחקר של הקרן ניתנים על בסיס תחרותי, ונשענים על מדדי מצוינות מדעית. הקרן הלאומית למדע תומכת בכל תחומי המדע, גם בתחומי מדעי הרוח. להלן ארבע הצעות הרלוונטיות ביותר לסגל באוניברסיטת בר-אילן מתוך שלל ההצעות לקבלת מענקי מחקר הקיימות:

  • מענקי מחקר אישיים מהווים את עיקר פעילותה של הקרן. מענקים אלה ניתנים בכל תחומי המחקר: מדעים מדויקים וטכנולוגיה, מדעי החיים והרפואה, מדעי הרוח ומדעי החברה. בכל תחומי המחקר מיועדים מענקים אלה לחוקר בודד או לקבוצה של עד ארבעה חוקרים.
  • מענקי ציוד לסגל חדש
  • תכנית ביכורה - תכנית ביכורה במסלול האישי נועדה לתמוך במחקרים עתירי סיכון בכל תחומי המחקר.
  חשוב לציין שלאחרונה הרחיבה הקרן הלאומית למדע את תכנית המימון שלה, והיא כוללת עתה שיתופי פעולה עם סין, עם הודו ועם מקורות מימון אמריקאים. ניתן לראות את הרשימה המלאה של תכניות המימון של הקרן הלאומית למדע לשנת 2016 באתר.


  הצג PDF