מדיניות מחקרית

מדיניות מחקרית

אוניברסיטת בר-אילן מחויבת לנהל את מחקריה ברמות הגבוהות ביותר של אחריות ושל שמירה על אתיקה. המדיניות המחקרית והנהלים הכלולים בה מיועדים לשקף את ערכי היסוד של האוניברסיטה ואת הדבקות בשמירת התקנות המוסדרות

פעילותנו בניהול מענקי מחקר – ממקורות פרטיים וציבוריים כאחד – כפופה לפיקוח המקורות המממנים באמצעות בקרות וביקורות תקופתיות. הניהול הקפדני של הכספים מאפשר למקסם את תוצאות המחקרים ולהשיג רמה גבוהה של יושרה מחקרית, בייחוד במה שנוגע להגנת נבדקים (בני אדם או בעלי חיים). הניהול הקפדני ממזער גילויים של התנהלות מחקרית לא-ראויה.

 

איש קשר

עו”ד אלון נוסבאום

טלפון: 077-3063170
דוא”ל  Alon.Nusbaum@biu.ac.il

 

סוגיות בנאותות מחקרים

Charter & Code BIU HRS4R

טפסים