מדור תקציבים

מדור תקציבים

מדור תקציבים:

מדור ניהול הכספים שלנו יספק לכם שירות יעיל ומקצועי לאחר הזכייה במענק, כדי לשמור על הרמה הגבוהה ביותר של אחריות ושל שקיפות בהוצאת כספי המחקר שלכם.
במהלך הפעילות על המיזם, יבדוק צוות מדור תקציבים את עלויות המיזם, את תשלום המשכורות ואת השקעת הזמן. לפי הצורך, נפתח למענק חשבונות משנה, ונפקח על כל דיווחי הביניים הפיננסיים והמדעיים.
במהלך המחקר תידרשו להגיש לקרן דוחות מדעיים במועדים קבועים, כפי שנקבעו בחוזה. צוות מדור התקציבים של רשות המחקר יסייע לכם בהכנת הדיווח הכספי לפי דרישות הקרן.
לחצו כאן על מנת לצפות בנתונים הכספיים הנוגעים לתקציב המחקר שלכם.
בעבודה עם צוות הניהול הפיננסי, תיהנו  מהשירותים הבאים:

  • סיוע בבניית תקציב ובדיקת הצעת התקציב בהתאם להנחיות הגוף המממן
  • פתיחת חשבון המחקר שלכם ברשת הבר-נט.
  • בניית תקציבים ודיווחים שיעזרו לכם לתכנן את הוצאת כספי המחקר ולעקוב אחריהם.
  • פיקוח על כל הוצאות המיזם ופעילויותיו, לרבות תיקוני תקציב, העברות עלויות והארכות ללא עלות, בהתאם למדיניות האוניברסיטה והגורם המממן.
  • סיוע בסגירת המענק.
  • הכנת דוחות פיננסיים תקופתיים ומסכמים.
  • ניהול הוצאות וכספים.

ובנוסף לאלה, מכין הצוות מאזני ביקורת ומתאם שירותי ביקורת עם הגורמים המממנים ועם מבקר האוניברסיטה. צוות המדור משמש כגורם המקשר אתכם למשרדים אקדמיים ועסקיים אחרים של האוניברסיטה.

לצוות המדור