ייעוד ומשימות

רשות המחקר באוניברסיטת בר אילן פועלת לקידום החדשנות המחקרית והמצוינות .

הרשות תומכת בחוקרי האוניברסיטה הנמצאים בחזית האקדמית והמחקרית בישראל ובעולם. צוות רשות המחקר מורכב מאנשי מקצוע מיומנים מתחומים שונים ומטרתו

ללוות את החוקרים לכל אורך שלבי המענקים, החל משלב הגשת הצעת המחקר ועד לניהול התקציבי של המענק שהתקבלו.

רשות המחקר משמשת איש קשר בין החוקרים לבין גורמי מימון, מוסדות שונים עמם יש שיתופי פעולה ויחידות אחרות בקמפוס.

באתר הרשות תוכלו לקבל מידע אודות מקורות למימון מחקרים בארץ ובעולם, לאתר בעלי תפקידים ברשות המחקר, מידע אודות נהלים, הנחיות לניהול מחקר וטפסים לפתיחת תקציבי מחקר והפעלתם.

רשות המחקר שואפת לקידום יזמי של המחקר באוניברסיטת בר-אילן. מטרותיה העיקריות של הרשות הן:

  • הכשרת חוקרים ביזמות
    • מקסום ההכנסות של האוניברסיטה ושל רשות המחקר
    • הידוק הקשר בין גופי המימון לגופי הידע בבר-אילן
    • הגדלה משמעותית של תפוקות המחקר
    • שיפור המוניטין והתדמית של האוניברסיטה בארץ ובעולם