הנחיות וטיפים להגשות

חשוב שההצעה תהיה כתובה היטב בשפה בהירה גם למי שאינו מן התחום. יש להציג בבירור את מטרת המחקר, את חשיבותו והשפעתו בתחום המחקר, לפרט את שיטות המחקר המתוכננות, את תכניות העבודה ואת צוות המחקר.

יש להציג הישגים במחקרי עבר ואת תרומת החוקר הראשי לפרויקט. כמו כן, יש להדגיש את המצוינות המדעית ולציין אם המחקר הנו בין-תחומי ואם ישנם שיתופי פעולה בינלאומיים. יש להציג איזון בין תיאוריה למעשה, לציין קשיים אפשריים וכיצד ניתן להתגבר עליהם.

חשוב להציג תקציב מאוזן ומותאם להצעה, לפרט ככל האפשר את סעיפי התקציב ולנמק בהתאם. כמו כן יש לבדוק היטב התאמה להנחיות הקרן ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. לעיתים אי-הקפדה על ההנחיות יכולה לפגוע בסיכוי הזכייה ואף לפסול את ההצעה, גם אם היא טובה מבחינה מדעית.

בסיום כתיבת ההצעה יש לבצע הגהה ובמידת הצורך אף להעביר לעריכה לשונית.

מומלץ מאוד להיעזר בחוקרים ותיקים ומנוסים ביחידתכם, לבקש מהם הצעות מחקר שכתבו בעבר וכן להעביר את ההצעה לעיונם לפני הגשתה.

בנוסף, ניתן לפנות למדור הרלוונטי ברשות ולבקש לעיין בהצעות שהוגשו לאותה קרן וזכו – אם ישנן כאלה ובכפוף כמובן להסכמת החוקר. ממבנה ההצעה ומאופן הצגת פרויקט המחקר ניתן ללמוד על חלק מהקריטריונים שעמדו בפני הגורמים ששפטו את ההצעה ושהביאו כנראה לזכייתה במימון. את הלקחים הללו כדאי לממש בהצעה אותה אתם מגישים.

הנחיות וטיפים לפי תכנית

NSF-BSF

Tips for writing a successful proposal, Keith R. Dienes, Physics Division, September 2019
תכניות BSF-NSF (ד”ר זאב רוזנצוויג, BSF)
תכנית BSF-NSF Integrative Biological Systems (ד”ר מישל אלקוניש, NSF)
מצגת מאת ד”ר לינדה היימן – מפגש הדרכה על תכנית Molecular & Cellular Biosciences שהתקיים בספטמבר 2016
תוכנית NSF-BSF במדעי המחשב. ג’ק סנואינק יוני 2017
מצגת מאת ד”ר תרזה גוד – מפגש הדרכה על התוכנית Molecular & Cellular Biosciences שהתקיים בספטמבר 2017.
מצגת מאת ד”ר מתיו קיין – מפגש הדרכה על התוכנית Division of Environmental Biology שהתקיים בספטמבר 2017.
מצגת מאת ד”ר לרה קמפבל – איך לזכות במענק NSF- BSF
טיפים להגשת הצעות במסגרת NSF-BSF

NIH
כתיבת הצעה ל-NIH
טיפים לכתיבת הצעה ל-NIH
טעויות נפוצות בהגשות ל- NIH
NIH – Sample R01 Applications and Summary Statements

BSF
BSF HEB presentation