משרד-המדע-והטכנולוגיה-הצהרה-חצי-שנתית-בגין-מענק-מחקר