הינך נמצא כאן

סגל מחקרי

ראש המחלקה פרופ. בריטברט חיים

פקולטה

שם דירוג אקדמי
אבני אורלי
מרצה בכיר
אגאי-שי קרן
טלפון: 072.264.4939
מרצה
און איתי
טלפון: 072.2644983
מרצה בכיר
אליוט אוון
טלפון: 072.2644968
מרצה
אנשל-סייפרס דוד
מרצה בכיר
בלנק מיכאל
טלפון: 072.2644926
מרצה בכיר
בנטואיץ מרים
טלפון: 072.2644956
מרצה
בריטברט חיים
טלפון: 03.531.8201
פקס: 03.635.6041
פרופסור אמריטוס
גיל-חן חוה
טלפון: 072.2644978
מרצה בכיר
גל-תנעמי מיטל
מרצה בכיר
דסאו משה
מרצה בכיר
הראל אמנון
טלפון: 072.2644923
פרופ' חבר
חביב יצחק
טלפון: 072.2644959
פרופ' חבר
סמסון אברהם
טלפון: 072.2644964
מרצה
פירן רון
מרצה בכיר
פרנקל - מורגנשטרן מילנה
מרצה בכיר
קוויט ניר
טלפון: 072-2644849
מרצה בכיר
קורן עמרי
טלפון: 072.2644954
מרצה בכיר
קרסיק דוד
טלפון: 072.2644958
פרופ' חבר
רודולף מרי
טלפון: 072.2644943
פרופסור מן המניין

עמודים

Icon for xls export