הינך נמצא כאן

מדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן

ראש המחלקה פרופ. הרמן אורן
משרד ראש המחלקה

טלפון: 

972-3-5317756

Email: 

התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה מזמינה אתכם ליטול חלק בהרפתקה אינטלקטואלית בחזית הידע האקדמי. לימוד מדע בתכניתנו משלב הקפדה מדעית עם יצירתיות, מנקודת ראות המשלבת מקצועות רבים: היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, ביקורת הספרות, תורת הביקורת, ותחומים רבים נוספים. הסטודנטים שלנו רוכשים כלים הנחוצים להבנת הטכנולוגיה, המדע והרפואה מפרספקטיבה רחבה וביקורתית. הגישה שלנו מבטאת הערכה להישגי המדע בימינו ולהיסטוריה הענפה מהם צמחו, שהם עדות לגאונות האדם, יחד עם מודעות לדרכים הסבוכות, רבות-הפנים ולעתים המסוכנות, שבהן משפיעים זה על זה המדע, הטכנולוגיה והחברה.

mailchimp list id: 

0e7a0b0b73

פקולטה

שם דירוג אקדמי
הרמן אורן
טלפון: 03.5317756
פרופסור מן המניין
יורן נועם
טלפון: 03-5317756
מרצה בכיר
עפרון נח
טלפון: 03.531.8888
פרופ' חבר
Icon for xls export