הינך נמצא כאן

התכנית ללימודי מגדר

ראש המחלקה פרופ. אדלר סילביה
משרד ראש המחלקה

טלפון: 

972-3-5318230

פקס: 

972-3-7384047

לימודי מגדר מעמידים במרכז הדיון והמחקר את ההוויה והחוויה של הזהות המגדרית של נשים וגברים . תחום דיון זה מושתת על הכרתו של המחקר העכשווי בכך שקטגוריית המגדר משפיעה על כל תחומי הפעילות החברתית והתרבותית של האדם, ומהווה עקרון מרכזי בארגון הסדר החברתי.                                                                                     בבסיס תחום לימודי המגדר עומדת ההבנה כי ה"נשי" וה"גברי" כפי שהם מוכרים ומוצגים, אינם רק תולדה של שוני ביולוגי מהותני, אלא תולדה גם של תהליכים מבניים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים משתנים, שיש עניין להכירם ולהבינם וכן לעקוב אחרי דרכי השתנותם והאינטרסים שבבסיסם.   האבחנות המגדריות בתחומים השונים שזורות זו בזו ומשפיעות זו על זו, עובדה ההופכת את דיסציפלינת לימודי המגדר לבין-תחומית במהותה. מתייחס לימודי מגדר מתייחסים לכל שטחי הקיום האנושי, ומתוך כך למכלול המדעים - מדעי הרוח, החברה, היהדות, הטבע והמשפט. כך, למשל, דיון בעיצוב מגדרי של טקסטים ספרותיים מסתמך על הבנת הפסיכולוגיה של האישה ושל הגבר, ועל ניתוח מקומם השונה בחברות שונות. בדומה לכך, הדיון במקומם השונה של הגבר והאישה במערכת ההלכתית נסמך על הבנת מקומם במערכות משפט אחרות, על מקומם בחברה היהודית, על הכרת מערכת המשפט העברית ועל יחס היהדות אליהם. העיסוק במקומן של הנשים בחברה המודרנית עוסק בניתוח חברתי, סוציולוגי, פסיכולוגי, משפטי ובפרשנות תרבותית.

mailchimp list id: 

7b6dfce2cc

פקולטה

שם דירוג אקדמי
אדלר סילביה
טלפון: 03.5318775
פרופ' חבר
בן-ארי רחל
טלפון: 03.531.7166
פקס: 03.535.0206
פרופ' חבר
הרבסט ענת
טלפון: 03-5318230
מרצה
הרטמן טובה
טלפון: 03.5318443
מרצה בכיר
עיר שי רונית
טלפון: 03.5318230
מרצה
קפלן דני
טלפון: 03.5317893
פקס: 077.7003025
פרופ' חבר
ששון-לוי אורנה
טלפון: 03.531 7625
פקס: 03.03-7384037
פרופ' חבר
Icon for xls export