הינך נמצא כאן

התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות

ראש המחלקה פרופ. גרינשטיין אד
משרד ראש המחלקה

טלפון: 

972-3-5317654

התוכנית הוקמה ב-1999 והיתה למסגרת הראשונה בישראל שהציעה לימודי פרשנות ותרבות לתארים מתקדמים. ברוח תוכניות דומות שהוקמו באירופה ובארה"ב, התוכנית מאגדת תחת קורת גג אחת חוקרים וחוקרות שהעניין האינטלקטואלי שלהם מפגיש בין דיסציפלינות של ידע וכלים תיאורטיים ופרשניים שונים. ההנחה של תחום הידע החדש הזה היא שלמעשה אין שום דבר שאי-אפשר לפרש אותו ולחקור אותו כתופעה תרבותית. המונח תרבות מופיע כאן בהקשר חדש – לא רק הפעילות שבאופן מסורתי נחשבה כתרבות גבוהה (אמנות, ספרות או מוסיקה) אלא מכלול הפעילויות האנושיות המאורגנות במסגרת שפה, מוסדות ופרקטיקות. התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות עוסקת במרחב התרבותי והפרשני על מכלול היבטיו: תיאוריות של פרשנות, פרשנות של טקסטים, ניתוח של מוסדות ופרקטיקות חברתיות. כל התחומים הללו עוסקים בפרשנות של עובדות, טקסטים תרבויות והתנהגויות אנושיות ומפגישים בין מדעי הרוח, הטבע, החברה, יהדות, משפטים ואמנויות.

mailchimp list id: 

54683cad1f

פקולטה

שם דירוג אקדמי
גוברין ענר
טלפון: 03-5317654
מרצה בכיר
גרינשטיין אד
טלפון: 03.5318229
פקס: 03.5351233
פרופסור אמריטוס
למברגר דורית
טלפון: 03-5317654
מרצה בכיר
מירון רוני
טלפון: 03.5317756
פרופ' חבר
רזינסקי לירן
טלפון: 03-5317654
מרצה בכיר
שגיא אברהם
טלפון: 03-5318421
פקס: 03.534.7601
פרופסור מן המניין
שוהם חזקיה
טלפון: 03-5317654
מרצה בכיר
Icon for xls export