הינך נמצא כאן

הפקולטה למשפטים

ראש המחלקה פרופ. פרז אורן
משרד ראש המחלקה

טלפון: 

972-3-5318417

פקס: 

972-3-7384044

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן חרטה על דגלה שלושה עקרונות: (1)מצוינות במחקר ובהוראה; (2) מחויבות עמוקה לחברה ולמשפט הישראלי; ו-(3)פלורליזם. חברי הסגל של הפקולטה הם מהחוקרים הבולטים בארץ ואף בעולם בתחומי עיסוקם. הפקולטה מתייחדת בסגל צעיר ודינאמי. חברי הסגל הצעירים מופיעים בעקביות ברשימת החוקרים המבטיחים בישראל בתחום המשפט. חתך הקבלה של הסטודנטים לתואר הראשון בפקולטה הוא מהגבוהים בישראל. במבחני ההסמכה של לשכת עורכי הדין הסטודנטים שלנו מדורגים בקביעות במקומות הראשונים. החינוך המשפטי שמקבלים הסטודנטים הוא ברמה הגבוהה יותר והסטודנטים והבוגרים שלנו מגיעים להישגים מרשימים. תוכניות התואר השני של הפקולטה למשפטנים הן ייחודיות בארץ ושמן יצא לתהילה. כמה מבוגרי התוכנית לתואר השלישי של הפקולטה הם מבכירי חוקרי המשפט בישראל, המשולבים במוסדות אקדמיים שונים בארץ ובעולם. מקום מיוחד בפעילות האקדמית בפקולטה שמור למשפט העברי, תחום שבו היא מובילה בעולם. הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן אינה מסתגרת במגדל השן האקדמי והיא מאופיינת במחויבות עמוקה לחברה ולמשפט של מדינת ישראל. בפקולטה הוקם מערך קליני מפואר שכל תלמידי הפקולטה נוטלים בו חלק. חברי הפקולטה נוטלים חלק פעיל בעיצוב פני המשפט הישראלי ובהתמודדות עם עיצוב דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. במסגרת הפקולטה פועלים מרכז רקמן לזכויות נשים, פורום למשפט חוקתי, פורום לשיתוף פעולה בין האקדמיה לבין בית המשפט העליון, מרכז לתקשורת ומשפט (בשיתוף בית-הספר לתקשורת), תוכנית עמיתים המיועדת למשרדי עורכי דין מובילים ותוכניות לשיתופי פעולה עם רשויות שונות בנושא רגולציה וחקיקה. הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן נושאת את דגל הפלורליזם כמציאות של קהילת חוקרים וסטודנטים המכילה ריבוי דעות, השקפות עולם ודיסציפלינות וכערך נורמטיבי מכונן של פעילותה. הפקולטה מתגאה בכך שהיא מזמינה חוקרים וסטודנטיםלפגוש אנשים שאינם כמוהם, לדיון נוקב מעמיק ומכבד על אודות הדרכים שבה ניתן לעצב באופן פלורליסטי את קהילת הפקולטה למשפטים, כמו גם את החברה הישראלית בכללותה, חרף השוני ואי ההסכמות.

mailchimp list id: 

caa226c7a3

פקולטה

שם דירוג אקדמי
אהרונסון אורי
טלפון: 03.5317077
מרצה
אייל עדי
טלפון: 03.531.7751
פקס: 03.738.4044
פרופ' חבר
אלבק שלום
טלפון: 03.531.8892
פקס: 03.535.1856
פרופסור אמריטוס
אלברשטין מיכל
טלפון: 03.531.7098
פקס: 03.7384044
פרופסור מן המניין
אנקר אהרון
טלפון: 03.531.8423
פקס: 03.7384044
פרופסור אמריטוס
בורר זיו
טלפון: 03-7384558
מרצה
ביטון מרים
טלפון: 03.5317073
מרצה בכיר
בל אבי
טלפון: 03.531.7069
פקס: 03.738.4044
פרופסור מן המניין
בנדור אריאל
טלפון: 03.5317073
פרופסור מן המניין
בר-סימן-טוב איתי
טלפון: 03.7384348
מרצה
ברנד יצחק
טלפון: 03.531.7089
פקס: 03.738.4044
פרופ' חבר
דגן צילה
טלפון: 03.531.7093
פקס: 03.7384044
פרופסור מן המניין
דנזיג-רוזנברג הדר
טלפון: 03.5318419
מרצה בכיר
האן דוד
טלפון: 03.531.7636
פקס: 03.7384044
פרופ' חבר
הלפרין רות
טלפון: 03.531.7099
פקס: 03.7384044
פרופ' חבר
זוהר צבי
טלפון: 03.531.7086
פקס: 03.7384044
פרופסור אמריטוס
זילברשץ יפה
טלפון: 03.531.8414
פקס: 03.7384044
פרופ' חבר
חבה יעקב
טלפון: 03.531.7085
פקס: 03.535.1856
מורה בכיר
כהן צפורה
טלפון: 03.531.8416
פקס: 03.7384044
פרופסור אמריטה
לורברבוים יאיר
טלפון: 03.531.7095
פקס: 03.7384044
פרופסור מן המניין

עמודים

Icon for xls export