הינך נמצא כאן

הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן

ראש המחלקה פרופ. גינזבורג דורון
משרד ראש המחלקה

טלפון: 

972-3-5317738

פקס: 

972-3-7369928

הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן מעניקה ידע ביולוגי וחינוך מדעי, המבוססים על המחקר המודרני. סגל הפקולטה מונה יותר מ-40 מדענים-חוקרים, המרצים בקורסים הנוגעים לתחום התמחותם ומנהלים כל אחד קבוצת מחקר פעילה ותוססת הכוללת עמיתי מחקר, טכנאים ותלמידי מחקר לתואר שני ושלישי. התחומים השונים הנלמדים בפקולטה למדעי החיים לתואר ראשון (BSc), שני (MSc) ושלישי (PhD) מחולקים למספר קטגוריות עיקריות של מחקר: ביולוגיה תאית והתפתחותית, אקולוגיה ומדעי הצמח, אימונולוגיה וחקר הסרטן, ביולוגיה חישובית ומבנית, מיקרוביולוגיה ווירולוגיה, ונוירוביולוגיה.

עמודים

פקולטה

שם דירוג אקדמי
אבטליון רמי
טלפון: 03.531.8205 / 8834
פקס: 03.535.1824
פרופסור אמריטוס
אונגר רון
טלפון: 03.531.8124
פקס: 03.535.1824
פרופסור מן המניין
אופטובסקי ירדן
טלפון: 03.5318330
פרופ' חבר
אוקון איתן
טלפון: 03.7384671
פרופ' חבר
אורבך אחיה
טלפון: 03-5314281
מרצה בכיר
אחיטוב יאיר
טלפון: 03.531.8570
פקס: 03.738.4058
פרופסור אמריטוס
אילני עמיעל
טלפון: 03-5318218
מרצה בכיר
אפלבום ליאור
טלפון: 03.7384536
פרופ' חבר
בונה יורם
פרופ' חבר
בייטנר רבקה
טלפון: 03.531.8224
פקס: 03.535.1824
פרופסור אמריטה
בן-ארויה שי
טלפון: 03.7384521
פרופ' חבר
בנין אהוד
טלפון: 03.5317288
פקס: 03.7384058
פרופ' חבר
ברדה-סעד מירה
טלפון: 03.5317311
פקס: 03.5351824
פרופ' חבר
ברודי חיה
טלפון: 03.531.8266
פקס: 03.535.1824
פרופסור מן המניין
בריטברט חיים
טלפון: 03.531.8201
פקס: 03.635.6041
פרופסור אמריטוס
ברמן-פרנק אילנה
טלפון: 03.531.8214
פקס: 04.691.4842
פרופ' חבר
גולדשטיין רון
טלפון: 03.531.8216
פקס: 03.736.0674
פרופסור מן המניין
גילאי-דותן שרון
טלפון: 03-5317268
מרצה בכיר
גינזבורג דורון
טלפון: 03.5318804/5
פקס: 03.7384058
פרופסור מן המניין
גרבר נחמה
טלפון: 03.531.8389
פקס: 03.535.1824
פרופסור אמריטה

עמודים

Icon for xls export