הינך נמצא כאן

המחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה

ראש המחלקה דר. עמית אהרון
משרד ראש המחלקה

טלפון: 

972-3-5318612, 972-3-5318593

פקס: 

972-3-7384152

Email: 

המחלקה לתלמוד עוסקת במחקר התורה-שבעל-פה ובהוראתה, על היבטיה הפילולוגיים, הספרותיים, ההיסטוריים והמשפטיים. הספרות הנלמדת כוללת את ספרות התורה שבעל-פה לדורותיה, דהיינו: ספרות התנאים (משנה, תוספתא ומדרשי הלכה) והאמוראים (התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי), ספרות האגדה והספרות הרבנית שנוצרה בדורות שלאחר חתימת התלמוד ועד ימינו.

mailchimp list id: 

78a406f42b

פקולטה

שם דירוג אקדמי
ארנד אהרון
טלפון: 03.5318593
מורה בכיר
בר-אילן מאיר
טלפון: 03.531.8593
פקס: 03.535.1233
פרופ' חבר
גלינסקי יהודה
טלפון: 03.5317361
פקס: 02.6535801
מרצה בכיר
הבלין שלמה
טלפון: 03.531.8645
פקס: 03.535.1233
פרופסור אמריטוס
הנשקה דוד
טלפון: 03.531.8649
פקס: 02.6514086
פרופסור מן המניין
וולף יוסף
טלפון: 03.531.8612
פקס: 03.535.1233
פרופ' חבר
כהן ברק
טלפון: 03.5318361
מרצה בכיר
מוסקוביץ לייב
טלפון: 03.5318612
פקס: 03.535.1233
פרופסור מן המניין
מיליקובסקי חיים
טלפון: 03.531.8612
פקס: 02.9934018
פרופסור מן המניין
סבתו מרדכי
טלפון: 03.531.8612
פקס: 03.535.1233
מרצה בכיר
עמית אהרון
טלפון: 03.531.8593
פקס: 03.535.1233
מרצה בכיר
עצמון ארנון
טלפון: 03.5318644
מרצה בכיר
פרידמן שמא
טלפון: 03.531.8593
פקס: 03.535.1233
פרופסור אמריטוס
קצוף בנימין
טלפון: 03.5317366
מרצה בכיר
רוט פנחס
טלפון: 03-531-8612
מרצה בכיר
ריבלין יוסף
טלפון: 03.5318593
פקס: 03.5781395
פרופסור אמריטוס
שמש אהרן
טלפון: 03.531.8593
פקס: 03.535.1233
פרופסור מן המניין
שפיגל יעקב שמואל
טלפון: 03.531.8592
פקס: 03.535.1233
פרופסור אמריטוס
שפרבר דניאל
טלפון: 03.531.8645
פקס: 02.6261230
פרופסור אמריטוס
תבורי יוסף
טלפון: 03.531.8664
פקס: 02.6527228
פרופסור אמריטוס
Icon for xls export