הינך נמצא כאן

המחלקה לתולדות ישראל

ראש המחלקה פרופ. קפלן קימי
משרד ראש המחלקה

טלפון: 

972-3-5318353, 972-3-5346467

פקס: 

972-3-5346467

Email: 

המחלקה לתולדות ישראל נוסדה עם הקמתה של אוניברסיטת בר-אילן  בשנת 1955. מאז התרחבה המחלקה הן בגודלה והן בתחומי המחקר בהם עוסקים חבריה. הלימודים במחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר אילן מקנים ידע ואמצעי גישה  לאוצר ההיסטורי  של העם היהודי, הערכה ביקורתית והקניית כלים לרכישת מחקר מדעי חדש בתחום זה. ההשקעה האינטנסיבית במחקר במסגרת המחלקה מכוונת לחשיפת עובדות חדשות וניתוח תהליכים ומגמות שעברו על העם היהודי בארץ ישראל ובתפוצות השונות. לימודי ההיסטוריה היהודית וההשקעה במחקר חשובים לאור תשומת הלב בקרב תושבי מדינת ישראל ויהודים מרחבי העולם, הרואים בהיסטוריה זו את מורשתם הלאומית. המחלקה מציעה מבחר גדול של קורסים וסמינרים לקראת התארים ראשון, שני ושלישי.  במסגרת לימודי התואר הראשון והשני נלמדת ההיסטוריה היהודית מתקופת העת העתיקה (הכוללת  את תקופת המקרא, הבית השני, המשנה והתלמוד) דרך ימי הביניים ועד לעת החדשה.

 

mailchimp list id: 

21f549d8c3

פקולטה

שם דירוג אקדמי
אורפלי משה
טלפון: 03.531.8353
פקס: 03.534.6467
פרופסור מן המניין
ארד דותן
טלפון: 03-5318353
מרצה
באומגרטן אלברט
טלפון: 03.531.8679
פקס: 02.672.6093
פרופסור אמריטוס
באומל-שוורץ יהודית
פרופסור מן המניין
בקון גרשון
טלפון: 03.531.7339
פקס: 03.534.6467
פרופ' חבר
בר-אילן מאיר
טלפון: 03.531.8593
פקס: 03.535.1233
פרופ' חבר
ברייר עידן
טלפון: 03-5317339
מרצה
גימאני אהרן
טלפון: 03.531.7248
פקס: 03.534.6467
פרופסור מן המניין
גלמן אוריאל
טלפון: 03-5317715
מרצה
הראל ירון
טלפון: 03.531.8674
פקס: 03.534.6467
פרופסור מן המניין
טואף אריאל
טלפון: 03.531.8677
פקס: 03.534.6467
פרופסור אמריטוס
לוין יגאל
טלפון: 03.531.8676
פקס: 03.535.1233
פרופ' חבר
מכמן דן
טלפון: 03.531.7251, 5340333
פקס: 03.5351233
פרופסור אמריטוס
מלכיאל דוד
פרופסור מן המניין
פיינר שמואל
פרופסור מן המניין
פרזיגר אדם
טלפון: 03.531.7013
פקס: 03.535.1233
פרופ' חבר
פרידהיים עמנואל
טלפון: 03.531.8455
פקס: 03.535.1233
פרופ' חבר
קונפורטי יצחק
טלפון: 03.5318677
מרצה בכיר
קפלן דברה
טלפון: 03-5318455
מרצה בכיר
קפלן קימי
טלפון: 03.531.8672
פקס: 03.535.1233
פרופ' חבר

עמודים

Icon for xls export