הינך נמצא כאן

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

ראש המחלקה פרופ. ששון-לוי אורנה
משרד ראש המחלקה

טלפון: 

972-3-5318376 (B.A), 972-3-5318378 (M.A. & Ph.D.)

פקס: 

972-3-7384037

הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה עוסקות בחקר ההתנהגות החברתית של בני האדם, ובאופנים שבהם זהויות, אמונות, תרבויות  וצורות ארגון חברתי משתנות ומעוצבות. המחלקה חותרת להציג בפני הסטודנטים את מגוון מסורות המחשבה ושיטות המחקר הסוציולוגיות והאנתרופולוגיות, כמו גם את המחקר העדכני העוסק בחברות אנושיות בכלל ובחברה הישראלית בפרט. במהלך הלימודים לומדים הסטודנטים לפתח את יכולת החשיבה והדמיון הסוציולוגי, ליישם כלי מחקר ומחשבה לניתוח תופעות חברתיות ותרבותיות מגוונות ומורכבות, ולעמוד על הקשר שבין זהות ומיקום חברתי של היחיד, לבין תהליכים חברתיים רחבים יותר.  חברי הסגל במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן חוקרים מגוון רחב ועדכני של נושאים. עבודות המחקר שלהם מתפרסמות בבמות האקדמיות המרכזיות בארץ ובעולם. מבחר הקורסים של המחלקה עשיר ומגוון, והוא מעניק לסטודנטים הזדמנויות להכיר לעומק את תרומתה של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה להבנת סוגיות שונות הנמצאות בחזית המחקר העולמי ובלב סדר היום הציבורי.

mailchimp list id: 

86bfd54c0d

פקולטה

שם דירוג אקדמי
אילון גלית
טלפון: 03.5318093
מרצה בכיר
בנימין אורלי
טלפון: 03.5318189
פקס: 03.6350995
פרופ' חבר
גבאי-אגוזי לימור
טלפון: 03-5318651
מרצה
גמליאל טובה
טלפון: 03.5318964
פרופ' חבר
וולר ליאונרד
טלפון: 03.531.8964
פקס: 03.635.0995
פרופסור אמריטוס
ליאון ניסים
טלפון: 03.5318843
מרצה בכיר
סילבר אילנה
טלפון: 03.531.8651/8379
פקס: 03.635.0995/02.673.0069
פרופ' חבר
עציוני-הלו חוה
טלפון: 03.531.8376
פקס: 03.635.0995
פרופסור אמריטה
פגיס מיכל
טלפון: 03-5318379
פקס: 03-7384037
מרצה
פרידמן מנחם
טלפון: 03.531.8624
פקס: 03.635.0995
פרופסור אמריטוס
קפלן דני
טלפון: 03.5317893
פקס: 077.7003025
פרופ' חבר
קראוס ארנסט
טלפון: 03.531.8651
פקס: 03.635.0995
פרופסור אמריטוס
רובין ניסן
טלפון: 03.531.8234
פקס: 03.738.4037
פרופסור אמריטוס
רייר דוד
טלפון: 03.531-8040
פקס: 03.738-4037
מרצה בכיר
רמניק לריסה
טלפון: 03.531.8691
פקס: 03.738-4037
פרופסור מן המניין
שורץ אורי
טלפון: 03-5318965
פקס: 03-7384037
מרצה בכיר
ששון-לוי אורנה
טלפון: 03.531 7625
פקס: 03.03-7384037
פרופ' חבר
תבורי אפרים
טלפון: 03.531.8190
פקס: 03.738.4037
פרופ' חבר
Icon for xls export