הינך נמצא כאן

היחידה לאנגלית כשפה זרה

ראש המחלקה דר. גולדפרד קרן
משרד ראש המחלקה

טלפון: 

972-3-5318237

פקס: 

972-3-7384103

היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת קורסי חובה לקראת קבלת פטור מלימוד אנגלית כשפה זרה לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה.

הקורסים מיועדים לסטודנטים לתארים ראשון, שני ושלישי שלא קיבלו פטור מלימודי אנגלית כמפורט בתקנוני הפטור.

mailchimp list id: 

da8fee7a6f

פקולטה

שם דירוג אקדמי
אלישע-פרימו איריס
טלפון: 03.5318860
מורה
גולדפרד קרן
טלפון: 03.5317573
מורה בכיר
לוין-נחשון חנה
טלפון: 03.5317596
מורה
סנדלר סימון
טלפון: 03-531-7559 / 8237
מורה
פרנץ אורנה
טלפון: 03.531.8237
פקס: 03.535.4062
מורה
קורן שירה
טלפון: 03.5317446
פקס: 03.5796092
מורה בכיר
Icon for xls export