הינך נמצא כאן

בית הספר לחינוך

ראש המחלקה פרופ. יבלון יעקב
משרד ראש המחלקה

טלפון: 

972-3-5318444/8439

בביה"ס לחינוך לומדים לקראת התארים: ראשון, שני (עם וללא תיזה), דוקטור ולקראת קבלת תעודת הוראה. מגמות הלימוד הן: ייעוץ חינוכי, מנהיגות בניהול מערכות חינוך, הגיל הרך, חינוך מיוחד, התפתחות הילד, חינוך חברתי לא פורמלי, תוכניות לימודים והוראה, הוראת המדעים, טכנולוגיה ותקשורת בחינוך, מח וחינוך, מדע והלכה. ייחודיות ביה"ס לחינוך: חינוך יהודי בארץ ובתפוצות, תרומה לחברה ולקהילה, המרכז לחקר קשיי התפתחות תינוקות וילדים בגיל הרך, המכון לקידום ההוראה הלמידה והאינטגרציה, מרכז חדד לדיסלקציה ולקויי למידה, קתדרה לחינוך הדתי, מכון לחינוך ולמחקר קהילתי, מרכז להוראת ספרות השואה ומחקרה. 

mailchimp list id: 

101ef5fee1

פקולטה

שם דירוג אקדמי
אברג'יל שירלי
טלפון: 03-5318444
מרצה
אורנן אתי
טלפון: 03.5318443
מורה
איזקסון עטרה
טלפון: 03.5318405
מורה בכיר
אילוז שירה
טלפון: 03.5318710
מורה
אלטמן כרמית
טלפון: 03.5318046
מרצה
אלפסי מרים
טלפון: 03.531.8443
פקס: 03.535.3319
מורה
באומינגר נירית
טלפון: 03.738.4462
פקס: 03.535.3319
פרופסור מן המניין
בן-עוליאל פסקל
טלפון: 03-5318155
מרצה
גזיאל חיים
טלפון: 03.531.8045
פקס: 03.535.3319
פרופסור אמריטוס
גרוס זהבית
טלפון: 03.531.8154
פקס: 03.535.3319
פרופ' חבר
הדר איריס
טלפון: 03.5318154
מרצה בכיר
הולצר אלי
טלפון: 03.531.8557
פקס: 03.535.3319
פרופ' חבר
הראל-פיש יוסי
טלפון: 03.5318967
פקס: 03.7360496
פרופ' חבר
הרטמן טובה
טלפון: 03.5318443
מרצה בכיר
וייס יצחק
טלפון: 03.5318801
מורה
זיידרמן אידריאן
טלפון: 03.531.8394
פקס: 03.535.3180
פרופסור אמריטוס
חלמיש ורד
טלפון: 03-5317259
מרצה
יבלון יעקב
טלפון: 03.5318712
פקס: 03.7384030
פרופ' חבר
יערי מנחם
טלפון: 03-5318444
מרצה
כהן נאוה
טלפון: 03.531.8229
מורה

עמודים

Icon for xls export