הינך נמצא כאן

ניהול פיננסי

מדור הניהול הכספים שלנו יספק לכם שירות יעיל ומקצועי לאחר הזכייה במענק, כדי לשמור על הרמה הגבוהה ביותר של אחריות ושל שקיפות בהוצאת כספי המחקר שלכם.

בעבודה עם צוות הניהול הפיננסי, תיהנו  מהשירותים הבאים:

  • פתיחת חשבון המחקר שלכם ברשת הבר-נט.
  • בניית תקציבים ודיווחים שיעזרו לכם לתכנן את הוצאת כספי המחקר ולעקוב אחריהם.
  • פיקוח על כל הוצאות המיזם ופעילויותיו, לרבות תיקוני תקציב, העברות עלויות והארכות ללא עלות, בהתאם למדיניות האוניברסיטה והגורם המממן.
  • סיוע בסגירת המענק.
  • הכנת דוחות פיננסיים תקופתיים ומסכמים.
  • ניהול הוצאות וכספים.

ובנוסף לאלה, מכין הצוות מאזני ביקורת ומתאם שירותי ביקורת עם הגורמים המממנים ועם מבקר האוניברסיטה. צוות המדור משמש כגורם המקשר אתכם למשרדים אקדמיים ועסקיים אחרים של האוניברסיטה.

עודכן לאחרונה ב 21/6/15