הינך נמצא כאן

ניהול מענק

השגת מימון

פיתוח הצעה

זכייה במענק

ניהול מענק

החוקר הראשי (PI) נושא באחריות העליונה לניהולו המדעי והפיסקלי של המיזם. האחריות הזו כוללת ניהול של המיזם במסגרת התקציבית ודיווח לגורם המממן על כל שינוי משמעותי במצבו.

חשוב להדגיש, כי גם אם אתם רשאים להאציל את הניהול הפיננסי השוטף על הסגל המנהלי שלכם, האחריות לעמידה במדיניות של האוניברסיטה, בתקנות הממשלתיות ובדרישות המממן מוטלת על כתפיכם!

במהלך פעולתו של המיזם, צוות הניהול הפיננסי שלנו בודק את העלויות, את תשלום המשכורות ואת השקעת הזמן. נפתח חשבונות משנה למענק, אם יהיה בכך צורך ונפקח על כל דיווחי הביניים הפיננסיים והמדעיים.

לחצו כאן על מנת לצפות בנתונים הכספיים הנוגעים לתקציב המחקר שלכם.

 

סגירת מענק

עודכן לאחרונה ב 26/3/17