הינך נמצא כאן

זכייה במענק

השגת מימון

פיתוח הצעה

זכייה במענק

בטרם תתחילו להוציא את כספי מענק המחקר שלכם, עלינו לעבור תחילה על מסמך המענק ולראות אם תנאי המענק עולים בקנה אחד עם קווי המדיניות והנהלים הפיסקליים, המשפטיים והאוניברסיטאיים. במידת הצורך ננהל משא ומתן על תנאי המענק ונבקש אישור על הוצאות שלפני המענק. מרגע שהחלטנו כי המענק עומד באמות המידה של נאותות מחקרים וניהול כספים, נפתח עבורכם חשבון מחקר. הפרק הנוכחי מתאר את הפעילויות הדרושות ליצירת חשבון המחקר שלכם.

 

ניהול מענק

סגירת מענק

עודכן לאחרונה ב 18/2/15