הינך נמצא כאן

אודות רשות המחקר

החזון שלנו: לקדם את אוניברסיטת בר-אילן כמוסד מחקר עתיר הישגים.

המשימה שלנו היא לספק לכם, חוקרי בר-אילן, שירותי תמיכה שיאפשרו לכם למקסם את הסיכויים להשיג מימון למחקריכם.

הצוות שלנו : אנחנו צוות של אנשי מקצוע, המתמסרים למתן מענה ותמיכה בכל ההיבטים של ניהול מענקי המחקר. אנחנו משמשים כאנשי הקשר ביניכם לבין גורמים מממנים, מוסדות משתפי פעולה ויחידות אחרות בקמפוס. אנחנו מקפידים  לספק שירות ברמה גבוהה לחוקרים בעודנו מבטיחים נאותות מחקרית ופיננסית.

ההישגים שלנובשנת תשע"ה הוגשו 876 בקשות למענקי מחקר לקרנות השונות .מספר המצביע על עליה צנועה של 12 בקשות בהשוואה לתשע"ד.  אולם כאמור, חלה עלייה מרשימה בהיקף הזכיות במענקים בתשע"ה מה שמלמד על צמיחה ניכרת באיכות ההגשות ובמצוינות המחקרים המתבצעים בבר-אילן. בסך הכול גדל היקף מענקי המחקר בתשע"ה ב23% בהשוואה לתשע"ד. בהתאמה, צמחו גם תקורות האוניברסיטה ב-7% ותקצוב ות"ת לתפוקות מחקר באוניברסיטה גדל בתשע"ה ב-6.4% בהשוואה לשנה הקודמת.

זאת ועוד אנו ברשות המחקר:

  • מקדישים רבות להידוק הקשרים עם קרנות מענקי מחקר באירופה באמצעות היחידה הפעילה, יחידת האיחוד האירופי ברשות המחקר בבר-אילן;
  • מקיימים ימי עיון והדרכות לחוקרים החדשים;
  • מעמידים לרשות החוקרים יועצים חיצוניים הבקיאים ומעורבים בדרכים הנחוצות להגשת בקשות למענקי המו"פ;
  • מהדקים שיתופי פעולה עם חברות ייעוץ בעלות מוניטין רלוונטי לבניית קונסורציום;
  • מעדכנים מידע לוותיקים ולחדשים בחוברת המידע 'המדריך לחוקר';
  • מעדכנים מידע באתר האינטרנט של רשות המחקר על מקורות למענקים שצצים ומתרבים בארץ ובעולם;
  • מקפידים לשפר את הקשרים עם החוקרים, להקשיב להערות ולהצעות ולהיענות לשאלות ולבקשות.

רשות המחקר כפופה ללשכת סגן הנשיא למחקר, פרופ' אריה צבן. וראש רשות המחקר הוא ד"ר אלי אבן.

עודכן לאחרונה ב 31/8/16